Vátozás…

2022. július 1-től keletkezett Efo tv. szerinti jogviszonyok esetében a közteherfizetést a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér alapul vételével kell megállapítani:

– mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a minimálbér

  0,5%, azaz 2022-ben napi 1.000 Ft

– alkalmi munka esetén a minimálbér

1%-a, azaz 2022-ben napi 2.000 Ft

– filmipari statiszta esetén a minimálbér 

3%-a, azaz 2022-ben napi 6.000 Ft

Változás még, hogy a filmipari statiszta nettó jövedelme a jelenlegi szabályozás alapján (2022. június 30-ig) nem haladhatja meg a 18.000 Ft-ot, ez a korlát 2022. július 1-től hónap első napján érvényes minimálbér 12%-a lesz, azaz a 2022 évi minimálbérrel számolva 24.000 Ft. Az összeget 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

A magasabb közterhet első alkalommal a 2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell megfizetni.